Beschermd monument

Vierkantshoeve Schaliënhof

Beschermd monument van 14-07-2004 tot heden
ID: 10497   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10497

Besluiten

Hoeven
definitieve beschermingsbesluiten: 14-07-2004  ID: 4305

Beschrijving

De vierkantshoeve Schaliënhof is beschermd als monument. De bescherming omvat de vierkantshoeve, inclusief binnenerf.Waarden

Schaliënhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

De hoeve werd gebouwd in 1840 op een site die merkelijk ouder is. Het is een representatief voorbeeld van een typisch rijke vierkantshoeve met herenhuis, bediendewoning, nutsruimten, schuur en stallingen uit het midden van de 19de eeuw. Het erf werd gekasseid. De volledige hoeve bleef bijna intact bewaard zowel naar exterieur (neoclassicistisch) als naar interieur en is daarom representatief voor de landelijke architectuur in de eerste helft van de 19de eeuwen voor het zuiden van de provincie.

historische waarde

De hoeve werd gebouwd in 1840 op een site die merkelijk ouder is. Het is een representatief voorbeeld van een typisch rijke vierkantshoeve met herenhuis, bediendewoning, nutsruimten, schuur en stallingen uit het midden van de 19de eeuw. Het erf werd gekasseid. De volledige hoeve bleef bijna intact bewaard zowel naar exterieur (neoclassicistisch) als naar interieur en is daarom representatief voor de landelijke architectuur in de eerste helft van de 19de eeuwen voor het zuiden van de provincie.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Vierkantshoeve Schaliënhof

Hasselstraat 18, 20 (Maarkedal)
Voormalige herenhoeve van het gesloten type, door haar opmerkelijk volume en geïsoleerde ligging sterk gemarkeerd in het omgevend akker- en weiland. Opgericht in 1840 door burgemeester J. Roman ter vervanging van en rondom een bestaande kleine gesloten hoeve.