Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in neotraditionele stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 104970   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104970

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis van twee ongelijke traveeën en twee bouwlagen onder pseudo-mansardedak met leien dakschild, rode bakstenen gevel met breed venstertravee bekroond door een trapgevel met bolornamenten, van 1925.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in neotraditionele stijl

Waalhofstraat 6 (Antwerpen)
Burgerhuis van twee ongelijke traveeën en twee bouwlagen onder pseudo-mansardedak met leien dakschild, rode bakstenen gevel met breed venstertravee bekroond door een trapgevel met bolornamenten, van 1925.