Beschermd monument

Hoeve en landbouwstokerij Betsberg

Beschermd monument van 23-10-1981 tot heden
ID: 10498   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10498

Besluiten

Stokerij Betsberg met technische installatie, woonhuis, hoeve en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-10-1981  ID: 1719

Beschrijving

De 18de-eeuwse hoeve en landbouwstokerij Betsberg zijn beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “als een zeldzaam voorbeeld van een stokerij met een bijna volledig bewaarde uitrusting."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000673, Stokerij Betsberg, hoeve en woonhuis met omgeving (S.N., 1981).

Waarden

De stokerij Betsberg, met inbegrip van de technische installatie van de stokerij waaronder een stoomketel en twee stoommachines, het woonhuis en de hoeve, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve en landbouwstokerij Betsberg

Geraardsbergse steenweg 31 (Oosterzele)
Beeldbepalend gebouwencomplex in een als dorpsgezicht beschermd agrarisch gebied, deels op de gemeente Oosterzele.