Beschermd monument

Hoeve en landbouwstokerij Betsberg

Beschermd monument van 23-10-1981 tot heden

ID
10498
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10498

Besluiten

Stokerij Betsberg met technische installatie, woonhuis, hoeve en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-10-1981  ID: 1719

Beschrijving

De 18de-eeuwse hoeve en landbouwstokerij Betsberg zijn beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “als een zeldzaam voorbeeld van een stokerij met een bijna volledig bewaarde uitrusting."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000673, Stokerij Betsberg, hoeve en woonhuis met omgeving (S.N., 1981).


Waarden

De stokerij Betsberg, met inbegrip van de technische installatie van de stokerij waaronder een stoomketel en twee stoommachines, het woonhuis en de hoeve, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve en landbouwstokerij Betsberg

Geraardsbergse steenweg 31 (Oosterzele)
Landelijk bakstenen gebouwencomplex met losse bestanddelen omsloten door een bakstenen muur met verscheidene, onderling verbonden gekasseide binnenplaatsen. Ter breedte van de ondiepe voortuin van het woonhuis is de omheiningsmuur onderbroken door een ijzeren hek tussen ijzeren pijlers. Woonhuis van twee verdiepingen, in kern mogelijk uit de 17de eeuw. Oorspronkelijke hoeve- en stokerijgebouwen minstens uit de tweede helft van de 18de eeuw, wijzigingen uit de loop van de 19de eeuw.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Betsbergebos, Gootbos en Ter Hulst

Landskouter, Moortsele, Oosterzele, Scheldewindeke (Oosterzele)
Het gebied wordt gekenmerkt door een golvend reliëf met zandige ruggen en meestal gesloten depressies met omhaagde weiden en talrijke percelen nat bos waaronder enkele bronbosjes. De landelijke bewoning is geconcentreerd in kleine gehuchten rondom het open kouterlandschap. De Betsberg is een tertiaire opduiking met een hoogte van 63 m en een ontginningssite van Balegemse steen. In het gebied komen enkele interessante gebouwen voor zoals het omwalde Hof ter Hulst, de korenwatermolen van Moortsele, de 18de-eeuwse jeneverstokerij Van de Velde en de kerken van Landskouter en Moortsele uit de 12de eeuw.