Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woning De Violier

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 105036   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105036

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Woning De Violier werd rond 1904 gebouwd voor Willem Schepmans, voorzitter van de rederijkerskamer De Violieren.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woning De Violier

Waterloostraat 37 (Antwerpen)
Woning De Violier werd rond 1904 gebouwd voor Willem Schepmans, voorzitter van de rederijkerskamer De Violieren.