Beschermd monument

Hoeve Waterhof: binnenplaats en walgrachten

Beschermd monument van 02-06-1988 tot heden

ID: 10504   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10504

Besluiten

Het Waterhof: binnenplaats en wallen
definitieve beschermingsbesluiten: 02-06-1988  ID: 2329

Beschrijving

Het Waterhof te Balegem werd in 1983 beschermd als monument en uitgebreid met de bescherming van de met kasseien verharde binnenplaats en wallen op 2 juni 1988.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de binnenplaats en wallen als volgt werd gemotiveerd:
”Een in kern 17de-eeuwse, doch in de 19de eeuw uitgebreide hoeve, waarvan deze binnenplaats en omgrachting deel uitmaken.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000804, Waterhof, advies KCML (1988).


Waarden

Uitbreiding: de met kasseien verharde binnenplaats en de wallen van het Waterhof zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Waterhof

Walzegem 33 (Oosterzele)
Het Waterhof is een achterin gelegen, enkelvoudig omgrachte en door populieren omringde grote hoeve van het semi-gesloten type, voorheen met stokerij (gesloopt). De toegangsdreef leidt vanuit het noordwesten naar de hoeve, die wordt afgeboord door populieren.