Beschermd monument

Hof ter Hulst

Beschermd monument van 18-07-1996 tot heden
ID: 10505   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10505

Besluiten

Hoeve Hof ter Hulst
definitieve beschermingsbesluiten: 18-07-1996  ID: 3084

Beschrijving

Het 18de-eeuwse Hof ter Hulst te Moortsele is beschermd als monument.Waarden

Hof ter Hulst is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


Als goed bewaard voorbeeld van een historische hoeve op een vroegere site met walgrachten waarvan de kenmerkende locatie, de omvang van het hof, de breedte van de omgrachting met waarneembaar tracé en bijbehorende dammen, en het nog herkenbaar torenachtig voormalig poortgebouw wijzen op een vooraanstaande vestiging uit de 13de-14de eeuw van een lokale heer, die mogelijk van betekenis kan geweest zijn voor de ontwikkeling van het omgevend cultuurlandschap en zijn bewoningsgeschiedenis;
Als in oorsprong laatmiddeleeuwse site met walgrachten, in 1660 beschreven als een kasteel met rondom wallen en dammen en met een neerhof, toebehorende aan Jan-Francies Triest, heer van Lemberge, later van de markies van Rode, van kasteelsite veranderd tot hoeve en die aldus een typische evolutie van een belangrijke oude woonkern illustreert en waarvan het erf in zijn huidige configuratie en bebouwing (boerenhuis met bedrijfsgebouw) essentiële en originele elementen van deze ontwikkeling bewaart;
Als zeer uitzonderlijk voorbeeld voor de architectuurgeschiedenis in zuidoost Vlaanderen van een burgerlijk bouwwerk, meer bepaald een indrukwekkend landhuis, waarvan het overwegende bouwmateriaal Paniseliaan veldsteen is naast lokaal ontgonnen zandsteen en baksteen en waarvan het grootste en oudste onderdeel in oorsprong een zeldzaam, monumentaal torenachtig poortgebouw vormde uit de 13de-14de eeuw dat waarschijnlijk van in het begin de functie van herenverblijf bezat en als statussymbool gold, later gewijzigd tot een ruimere woning met een uitbreiding voorzien van het jaartal 1750 en waarvan het globale uitzicht sinds de 18de eeuw behouden bleef;
Als bijzonder exemplaar van een historisch landhuis en later boerenhuis met twee bouwlagen en enkele kruiskozijnen in de erfgevel, deels voorzien van een overwelfde kelderverdieping, en waarvan het authentieke interieur bouwkarakteristieken vertoont die getuigen van een vroegere wooncultuur zoals onder meer de tegelvloeren, open haarden, houten zolderingen met verschillend versierde moerbalken, wandnissen, bovenvenster met vouwbaar binnenluik en deuren aan hengsels.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hof ter Hulst

Hoek ter Hulst 35 (Oosterzele)
In oorsprong hoogstwaarschijnlijk een laatmiddeleeuwse site met walgracht en kasteel of heerlijke verblijfplaats, te identificeren met de door De Potter en Broeckaert vermelde overblijfselen van een kasteel op de wijk Hoeksken ter Hulst dat vroeger toebehoorde aan de heer van Lemberge, Jan-Frans Triest (17de eeuw) en nadien aan de markies van Rode.