Beschermd monument

Hoeve met aanhorigheden

Beschermd monument van 22-09-1997 tot heden

ID
10507
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10507

Besluiten

Hoeve en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1997  ID: 3214

Beschrijving

De 18de-eeuwse hoeve met boerenwoning te Gijzenzele is beschermd als monument.Waarden

Hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


Als zeldzaam voorbeeld van een authentiek boerenerf met typische componenten zoals onder meer een omhaagde hoogstamboomgaard met houten toegangshek, een waterput, een armpomp, een aardappelkelder en diverse stallen bij een gaaf bewaard boerenhuis uit de 18de eeuw, die getuigen van een vroegere agrarische wooncultuur;
Als 18de-eeuwse hofstede die wellicht teruggaat op een belangrijke oudere woonkern van het type site met walgrachten.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Als goed bewaard en in de regio zeldzaam geworden voorbeeld van een karaktervol boerenhuis uit de 18de eeuw, van betekenis voor de kennis van de regionale landelijke burgerlijke architectuur en dat vrijwel al zijn belangrijke oorspronkelijke bouwkundige elementen bewaart zoals onder meer: de lage lijstgevel met dakkapel boven de voordeur, de vensters in omlijstingen met oren en de meeste ervan met stenen kruis- of kloosterkozijn, de kenmerkende lage gebogen buiten- en binnendeuren in bakstenen omlijstingen, de karakteristieke structuur en binnenindeling van het huis, de balklaag met versierde moerbalken, de vroegere open haarden met hun haardlijst, de omlijste wandnis voor heiligenbeeld in de centrale woonkamer.

historische waarde

in casu volkskundige waarde: :
Als authentiek exemplaar van een 18de-eeuws boerenhuis op een traditioneel boerenerf, getuigend van de 18de en 19de-eeuwse volkse woon- en leefwijze en waarbij de kleurrijke voorgevel met zijn originele muuropeningen, evenals de schikking en verhoudingen ervan, naast de versieringselementen toegepast op bouwelementen van het interieur, een waardevolle uiting zijn van volkskunst.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve met aanhorigheden

Langestraat 21 (Oosterzele)
Boerenwoning achter een boomgaard omheind door een haag van meidoorn, beuk en hulst. Boerenwoning van één bouwlaag en zeven traveeën onder zadeldak uit de 18de eeuw, met drie zandstenen kruiskozijnen en één bolkozijn, met zandstenen negblokken. Pomp met watervergaarbak tegen de deurtravee tegenover een oude waterput. Aansluitende koestallen met een getoogde staldeur in de achtergevel. Verder nog kalver- varkensstallen, Zijdelings aanleunende kalverstal met brasbakken, onder lessenaarsdak. Op het achtererf: begroeide heuvel met overwelfde aardappelkelder.