Hoeve met aanhorigheden

Beschermd monument van 22-09-1997 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oosterzele
Deelgemeente Gijzenzele
Straat Langestraat
Locatie Langestraat 21 (Oosterzele)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44052/114.1
  • OO000383

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve met aanhorigheden

Langestraat 21, Oosterzele (Oost-Vlaanderen)

Via een smal pad bereikbaar boerenerf. Naar het zuidoosten georiënteerd boerenhuis achter een boomgaard omheind door een haag van meidoorn, beuk en hulst. Uitzonderlijk boerenhuis omwille van zijn goed bewaarde oorspronkelijke staat.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De 18de-eeuwse hoeve met boerenwoning te Gijzenzele is beschermd als monument.

Waarden

Hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


Als zeldzaam voorbeeld van een authentiek boerenerf met typische componenten zoals onder meer een omhaagde hoogstamboomgaard met houten toegangshek, een waterput, een armpomp, een aardappelkelder en diverse stallen bij een gaaf bewaard boerenhuis uit de 18de eeuw, die getuigen van een vroegere agrarische wooncultuur;
Als 18de-eeuwse hofstede die wellicht teruggaat op een belangrijke oudere woonkern van het type site met walgrachten.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Als goed bewaard en in de regio zeldzaam geworden voorbeeld van een karaktervol boerenhuis uit de 18de eeuw, van betekenis voor de kennis van de regionale landelijke burgerlijke architectuur en dat vrijwel al zijn belangrijke oorspronkelijke bouwkundige elementen bewaart zoals onder meer: de lage lijstgevel met dakkapel boven de voordeur, de vensters in omlijstingen met oren en de meeste ervan met stenen kruis- of kloosterkozijn, de kenmerkende lage gebogen buiten- en binnendeuren in bakstenen omlijstingen, de karakteristieke structuur en binnenindeling van het huis, de balklaag met versierde moerbalken, de vroegere open haarden met hun haardlijst, de omlijste wandnis voor heiligenbeeld in de centrale woonkamer.

historische waarde

in casu volkskundige waarde: :
Als authentiek exemplaar van een 18de-eeuws boerenhuis op een traditioneel boerenerf, getuigend van de 18de en 19de-eeuwse volkse woon- en leefwijze en waarbij de kleurrijke voorgevel met zijn originele muuropeningen, evenals de schikking en verhoudingen ervan, naast de versieringselementen toegepast op bouwelementen van het interieur, een waardevolle uiting zijn van volkskunst.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.