Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Traditioneel diephuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 105086   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105086

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Diephuis met traditionele achtergevel in bak- en zandsteenbouw, opklimmend tot de 17de eeuw of vroeger.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Traditioneel diephuis

Wijngaardstraat 20 (Antwerpen)
Diephuis met traditionele achtergevel in bak- en zandsteenbouw, opklimmend tot de 17de eeuw of vroeger.