Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Paardekensgang

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 105106   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105106

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Binnenblokbebouwing van arbeidershuisjes: tweezijdig bebouwd steegbeluik met smalle overbouwde toegang.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

stedenbouwkundige waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Paardekensgang

Willem Lepelstraat 14/1-12 (Antwerpen)
Binnenblokbebouwing van arbeidershuisjes: tweezijdig bebouwd steegbeluik met smalle overbouwde toegang.