Beschermd cultuurhistorisch landschap

Parochiekerk Sint-Mauritius en Gezellen: kerkhof

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 19-11-1974 tot heden
ID: 10515   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10515

Besluiten

Parochiekerk Sint-Mauritius en kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 19-11-1974  ID: 789

Beschrijving

Het kerkhof van de parochiekerk Sint-Mauritius en Gezellen is beschermd als landschap. De kerk werd beschermd als monument op 19 november 1974.



Waarden

Het kerkhof rondom de Sint-Mauritiuskerk is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Mauritius en Gezellen

Nevelemarkt 1 (Deinze)
Oorspronkelijk romaanse kruiskerk van Doornikse steen met kern opklimmend tot de 12de of de 13de eeuw, doch reeds vroeger vermeld. Vernield in gevechten tussen de Gentenaars en Lodewijk van Male (1381). Heropbouw in baksteen en vergroting van schip.