Beschermd monument

Oorlogsmonument

Beschermd monument van 24-11-2011 tot heden

ID: 10521   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10521

Besluiten

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 24-11-2011  ID: 4865

Beschrijving

Het oorlogsmonument is beschermd als monument.Waarden

Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Waarschoot is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Imposant uitgewerkt, getrapt trapeziumvormig podium, waarop een driedelige sokkel met centraal een beeldengroep. Het figuratief werk bestaat uit een bronzen Heilig Hartbeeld op een sokkel, met aan de voet een vallende Belgische soldaat in uitrusting, die een vaandel vasthoudt. Naast de figuur van de soldaat liggen diverse werktuigen in brons, waaronder links een schop en een kapmes en rechts een hakbijl. Twee haakse hardstenen pijlers worden bekroond door een stenen kruis en zijn elk versierd met een bronzen wapenschild en onderaan in brons een laurierblad of palmblad met banderol.
Beeldengroep met sterk geladen symboliek en emotie, enerzijds van vaderlandslievendheid en heldenmoed en anderzijds van diep verdriet en wanhoop, troost zoekend in de religie van het Heilig Hart.
Representatief voorbeeld van het oeuvre van beeldhouwer Jules Vits uit Melle (gesigneerd). Jules Vits (1868-1935) werkte onder meer in het atelier van Aloïs De Beule. Tot aan de Eerste Wereldoorlog vervaardigde Jules Vits portretbustes, reliëfs en vooral hoogstaand religieus beeldhouwwerk. Later vervaardigde hij ook funeraire monumenten, portretten en elementen die konden ingepast worden bij woningbouw. Tijdens het interbellum realiseerde hij ook talrijke oorlogsgedenktekens in eigen land, zoals te Geraardsbergen, Wichelen, Zottegem, Aarsele, Overpelt en Achel, maar ook in Frankrijk. In zijn werk zitten zowel elementen uit de neogotiek, de art nouveau, de art deco en het monumentaal realisme.

historische waarde

Oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog ter herinnering aan de gesneuvelden en opgeëisten van Waarschoot, onthuld in 1928 en geplaatst aan de ingang van de parochiekerk Sint-Ghislenus. Later werden de jaartallen 1940 en 1945 toegevoegd.

sociaal-culturele waarde

Oorlogsgedenkteken als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.
De parochie van Waarschoot zocht troost in haar sterke toewijding aan het Heilig Hart.
De Heilig Hartdevotie raakte tijdens het interbellum bijzonder populair. Dit leidde tot de oprichting van heel wat gedenktekens met het Heilig Hart als centraal thema.
Na de brand en de heropbouw van de parochiekerk in 2002 kreeg het oorlogsmonument een nieuwe plaats op de gemeentelijke begraafplaats, middenin een herdenkings- en bezinningsplek.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument

Hovingen zonder nummer (Lievegem)
Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Waarschoot. Op 12 augustus 1928 werd het oorlogsmonument naar ontwerp van beeldhouwer Jules Vits, ingehuldigd.