Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Traditioneel diephuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
105216
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105216

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel diephuis met trapgevel van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, in een gevelsteen gedateerd 1642.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Traditioneel diephuis

Zwartzustersstraat 22 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, in een gevelsteen gedateerd 1642. Restauratie/renovatie door bOb Van Reeth en Danie Staut in 1976-1984.