Beschermd monument

Architectenwoning Charles Hoge

Beschermd monument van 25-04-2006 tot heden

ID
10522
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10522

Besluiten

Interbellumwoningen en kerk in het Miljoenenkwartier
definitieve beschermingsbesluiten: 25-04-2006  ID: 4470

Beschrijving

De architectenwoning van Charles Hoge met tuin is beschermd als monument.Waarden

Het huis Charles Hoge is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De panden zijn op architecturaal vlak eveneens representatief daar ze de verschillende kunststijlen uit het interbellum vertegenwoordigen, zoals die pasten binnen de smaak van de maatschappelijke elite in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw (traditionele architectuur waaronder cottagestijI en Style Hoge, art deco, modernisme waaronder invloed van Le Corbusier, Amsterdamse School, Dudok).
De percelen worden in hun geheel beschermd, inclusief de tuin zone en het afsluithek.

Hoekcomplex en woonhuis van architect Charles Hoge uit 1929. Representatief pand voor de 'Style Hoge' welke ontwikkeld werd door de bouwheer met daarin al zijn traditionele kenmerken zoals het vrij en divers gebruik van in- en uitspringende erkers, ongelijke traveeën, dakkapellen en verschillende daken, variatie door het afwisselend gebruik van bak- en natuursteen, drieledige ramen, halfronde ramen en kruisramen, houten en stenen sculptuurwerk.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De panden zijn op architecturaal vlak eveneens representatief daar ze de verschillende kunststijlen uit het interbellum vertegenwoordigen, zoals die pasten binnen de smaak van de maatschappelijke elite in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw (traditionele architectuur waaronder cottagestijI en Style Hoge, art deco, modernisme waaronder invloed van Le Corbusier, Amsterdamse School, Dudok).
De percelen worden in hun geheel beschermd, inclusief de tuin zone en het afsluithek.

Hoekcomplex en woonhuis van architect Charles Hoge uit 1929. Representatief pand voor de 'Style Hoge' welke ontwikkeld werd door de bouwheer met daarin al zijn traditionele kenmerken zoals het vrij en divers gebruik van in- en uitspringende erkers, ongelijke traveeën, dakkapellen en verschillende daken, variatie door het afwisselend gebruik van bak- en natuursteen, drieledige ramen, halfronde ramen en kruisramen, houten en stenen sculptuurwerk.

sociaal-culturele waarde

Alle panden, gebouwd tussen 1926 en 1940, zijn representatief voor de sociale segregatie die zich inzette in de 19de eeuwen voortduurde in de 20ste eeuw. Het zuiden van de stad Gent wordt een prestigieus en residentieel gebied. De verkaveling van de gronden in 1926 resulteerde in grote kavels en strenge bouweisen waardoor op de meest prestigieuze percelen van de wijk, namelijk aan het Paul de Smet de Naeyerplein, aan de Congreslaan, de Krijgslaan en de Onafhankelijkheidslaan, de voornaamste beroepscategorieën waaronder industriëlen en groothandelaars zich vestigden.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Architectenwoning Charles Hoge

Congreslaan 2 (Gent)
Voormalig woonhuis van architect Charles Hoge uit 1929, gelegen op de hoek met Onafhankelijkheidslaan. Bakstenen hoekpand van drie bouwlagen onder een zadeldak met twee traveeën langs de Congreslaan en twee traveeën langs de Onafhankelijkheidslaan, de hoek wordt door een hoektoren geaccentueerd.