Beschermd monument

Herenhuis en cichoreibranderij Buysse-Loveling: herenhuis

Beschermd monument van tot heden

ID
10524
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10524

Besluiten

Woning en chicoreibranderij met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1981  ID: 1697

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het herenhuis (woonhuis van Cyriel Buysse van 1865 tot 1896) is beschermd als monument. De nabijgelegen cichoreibranderij Buysse-Loveling werd eveneens beschermd op 22 september 1981. Het herenhuis en de cichoreibranderij werden samen met hun onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht, eveneens op 22 september 1981.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het herenhuis als volgt werd gemotiveerd: "als 18de-eeuwse [19de-eeuwse] woning en als vroegere woning van Cyriel Buysse."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000668, Cichoreibranderij Byusse-Loveling, advies KCML (1981).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Herenhuis en cichoreibranderij Buysse-Loveling

Cyriel Buyssestraat 38, 32A (Deinze)
Herenhuis daterend van 1805; zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Bedrijfsgebouwen heringericht en gebouwd in 1871. De oprichting van de cichoreifabriek alhier dateert van 1865. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.