Beschermd monument

Herenhuis en cichoreibranderij Buysse-Loveling: herenhuis

Beschermd monument van 22-09-1981 tot heden
ID: 10524   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10524

Besluiten

Woning en chicoreibranderij met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1981  ID: 1697

Beschrijving

Het herenhuis (woonhuis van Cyriel Buysse van 1865 tot 1896) is beschermd als monument. De nabijgelegen cichoreibranderij Buysse-Loveling werd eveneens beschermd op 22 september 1981. Het herenhuis en de cichoreibranderij werden samen met hun onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht, eveneens op 22 september 1981.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het herenhuis als volgt werd gemotiveerd: "als 18de-eeuwse [19de-eeuwse] woning en als vroegere woning van Cyriel Buysse."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000668, Cichoreibranderij Byusse-Loveling, advies KCML (1981).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Herenhuis en cichoreibranderij Buysse-Loveling

Cyriel Buyssestraat 38 (Deinze)
Voormalige woning met ameldonkmakerij en olieslagerij, later cichoreifabriek "Buysse-Loveling" (in bedrijf tot 1971). Woonhuis van de schrijver Cyriel Buysse tijdens de periode 1865-96 (zie VTB-gedenkplaat van 1959).