Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Catharina

Beschermd monument van 12-01-1987 tot heden

ID
10526
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10526

Besluiten

Parochiekerk Sint-Catharina
definitieve beschermingsbesluiten: 12-01-1987  ID: 2244

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de parochiekerk Sint-Catharina.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het exterieur van de parochiekerk Sint-Catharina als volgt werd gemotiveerd: als barokke eenbeukige kerk, opgericht op de Dries op het einde van de 17de eeuw, met een laat-18de-eeuwse doopkapel, een driezijdig gesloten koor, vierkante toren en een gereconstrueerde barokke westgevel die werd opgericht met hergebruikt materiaal in het begin van deze eeuw. De historische, in casu architectuurhistorische, de artistieke en esthetische waarde van het interieur van de kerk werd als volgt gemotiveerd: het interieur wordt gekenmerkt door 18de-eeuwse gordelbogen met casetteversiering, classicistische lambriseringen, grafstenen uit de 15de en 16de eeuw, een barokaltaar, een preekstoel ontworpen door Ph. Begijn in 1772, biechtstoelen uit het midden van de 19de eeuw, en een merkwaardige communiebank ontworpen door K. Van Biesbroeck in 1857.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000787, Sint-Catharinakerk, advies KCML (1987).


Waarden

De parochiekerk Sint-Catharina in zijn geheel (gevels, bedakingen en interieur) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Catharina met kerkhof

Vroonstalledries 60 (Gent)
Barokke parochiekerk van bak- en zandsteen opgetrokken in 1683-87 ter vervanging van de vroegere kerk. Circa 1903 verlenging van het schip met vier traveeën met reconstructie van de westelijke voorgevel, toevoeging van twee zijkapellen en een nieuwe sacristie, onderbrenging van de nieuwe doopkapel naast het portaal naar ontwerp van architect Van Hoecke. Ingeplant ten oosten van de dries met omringend kerkhof afgesloten met een haag. Het kerkhof bewaart een collectie van 19de- en 20ste-eeuwse graftekens. Tegen de haag zeven statiën van de bedevaartweg van Sint-Catharina en de Heilige Marculphus, daterend van 1915.