Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 105279   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105279

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Volgens de huidige eigenaars in kern opklimmend tot de 17de eeuw, aangepast in het laatste kwart 19de- eerste kwart 20ste eeuw en in 1976 en volgende gerestaureerd.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-

volkskundige waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Grens 14-16 (Arendonk)
Volgens de huidige eigenaars in kern opklimmend tot de 17de eeuw, aangepast in het laatste kwart 19de- eerste kwart 20ste eeuw en in 1976 en volgende gerestaureerd.