Beschermd monument

Herenhuis en cichoreibranderij Buysse-Loveling: cichoreibranderij

Beschermd monument van 22-09-1981 tot heden
ID: 10528   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10528

Besluiten

Woning en chicoreibranderij met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1981  ID: 1697

Beschrijving

De cichoreibranderij Buysse-Loveling is beschermd als monument. Het nabijgelegen herenhuis (woonhuis van Cyriel Buysse van 1865 tot 1896) werd eveneens beschermd op 22 september 1981. Het herenhuis en de cichoreibranderij werden samen met hun onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht, eveneens op 22 september 1981.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde van de chicoreibranderij als volgt werd gemotiveerd: "als oude chicoreibranderij."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000668, Cichoreibranderij Byusse-Loveling, advies KCML (1981).


Waarden

De chicoreibranderij Buysse-Loveling is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Herenhuis en cichoreibranderij Buysse-Loveling

Cyriel Buyssestraat 38 (Deinze)
Voormalige woning met ameldonkmakerij en olieslagerij, later cichoreifabriek "Buysse-Loveling" (in bedrijf tot 1971). Woonhuis van de schrijver Cyriel Buysse tijdens de periode 1865-96 (zie VTB-gedenkplaat van 1959).