Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woon- en winkelhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 105310   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105310

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Woon- en voormalig winkelhuis van respectievelijk twee traveeën in de zijgevel, een afgeschuinde hoek en drie traveeën in de voorgevel, twee bouwlagen en complexe bedaking, gekadastreerd in 1939.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woon- en winkelhuis

Torenstraat 27 (Arendonk)
Woon- en voormalig winkelhuis van respectievelijk twee traveeën in de zijgevel, een afgeschuinde hoek en drie traveeën in de voorgevel, twee bouwlagen en complexe bedaking, gekadastreerd in 1939.