Beschermd monument

Gemeentehuis van Temse

Beschermd monument van 01-12-2000 tot heden

ID: 10532   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10532

Besluiten

Gemeentehuis van Temse
definitieve beschermingsbesluiten: 01-12-2000  ID: 3601

Beschrijving

Het gemeentehuis van Temse is beschermd als monument. De recente uitbreidingen van het administratief gedeelte zijn niet mee opgenomen in deze bescherming.Waarden

Gemeentehuis, met uitsluiting van de recente uitbreidingen van het administratief gedeelte is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

als voorbeeld van een gemeentehuis in neo-Vlaamse renaissancestijl met bijzonder rijke gebeeldhouwde ornamentiek, meer bepaald bij beletage, trapgevels, standvensters en grote traptoren.
Interieurs (ingangshal , raadzaal en trouwzaal) met onder andere deuren , balkenzolderingen en haarden in neo-Vlaamse renaissancestijl, neogotische kruisribgeweIven boven de grote bordestrap en achter nieuw doekbehang bewaard gebleven neogotische florale sjabloonschildering in de raadzaal.

historische waarde

als voorbeeld van een gemeentehuis, in 1903-05 op de plaats van een 15de- en 18de-eeuws schepenhuis in neo-Vlaamse renaissancestijl opgetrokken en gekenmerkt door onder andere trap- en lijstgevels, ramen met kruiskozijnen, standvensters met overhoekse makelaars, kraagtorentjes en een grote vierkante, bijzonder rijk uitgewerkte traptoren, cartouches met morali serende teksten.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Gemeentehuis van Temse

Kamiel Wautersstraat 9, Markt 1 (Temse)
Het gemeentehuis uit 1903-1905 is opgetrokken naar ontwerp van architect Karel Nissens. Dit gebouw, in neo-Vlaamserenaissance-stijl, domineert met zijn drie bouwlagen, trapgevels en hoektoren de gehele site, met inbegrip van de kerk, waar het terrein zuidwaarts naar de Schelde afhelt.