Beschermd monument

Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Geboorteparochie: gevels en daken

Beschermd monument van tot heden

ID
10533
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10533

Besluiten

Geografisch pakket Mariakerke
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1996  ID: 3016

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de gevels en daken van de pastorie van de Onze-Lieve-Vrouw Geboorteparochie. De pastorie is gelegen in de als dorpsgezicht beschermde omgeving van de kerk en het kasteel Claeys-Bouüaert.Waarden

De gevels en bedaking van de pastorie van Mariakerke is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als een interessant voorbeeld van een pastorie die blijkens de inscripties op de zandstenen gevelstenen gebouwd werd in 1782 onder leiding van de monnik-architect van de Gentse Sint-Pietersabdij L. De Villegas, en met een verdieping werd verhoogd in 1853.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Geboorteparochie

Mariakerkeplein 1 (Gent)
De eerste pastorie dateerde uit de 17de eeuw, heropgebouwd in 1782 en met één verdieping verhoogd in 1853. In 1859 omsloten door witgekalkte muur met ijzeren hek tussen vierkante bakstenen pijlers met siervaasbekroning. Bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met dakruitertje. Linker aanbouwsel met één bouwlaag onder lessenaarsdak en haaks op hoofdgebouw ouder dienstgebouw met gewitte gevel, gepikte plint en zadeldak.