Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Houten windmolen Toremansmolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 105334   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105334

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

In 1809 op de huidige standplaats opgerichte bovenkruier type grondzeiler met onderdelen van een in 1808 omgewaaide standaardmolen.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Houten windmolen Toremansmolen

Wampenberg 21 (Arendonk)
In 1809 op de huidige standplaats opgerichte bovenkruier type grondzeiler met onderdelen van een in 1808 omgewaaide standaardmolen.