Beschermd monument

Oud Gemeentehuis

Beschermd monument van 27-09-1945 tot heden

ID: 10534   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10534

Besluiten

Lokaal van de Katharinisten en gemeentehuis Wichelen
definitieve beschermingsbesluiten: 27-09-1945  ID: 131

Beschrijving

Het voormalige gemeentehuis van Wichelen, gekend als het Oud Gemeentehuis, is beschermd als monument.Waarden

Het gemeentehuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Oud Gemeentehuis

Oud Dorp 47 (Wichelen)
Bak- en zandstenen gebouw in Vlaamse barokstijl, volgens gevelsteen gedateerd 1682, van drie traveeën en één bouwlaag boven een souterrain, met zandstenen pui met bordestrap en hoog overstekend, heden door het dakvenster onderbroken zadeldak op uitgewerkte modillons.