Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Beschermd monument van 01-10-1981 tot heden

ID: 10535   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10535

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Petrus en Paulus is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architecturale waarde van de parochiekerk Sint-Petrus en Paulus als volgt werd gemotiveerd: "Als 18de-eeuwse pseudobasilicale kerk met koor uit het derde kwart van de 19de eeuw en restauratie in neobarokstijl in het eerste kwart van de 20ste eeuw, meer bepaald de voorgevel met hoge geveltoren, het geheel in baksteen en natuursteen."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000669, Nevele (Hansbeke) dorpskom en 18 monumenten, advies KCML (1981).


Waarden

De Sint-Pieters- en Pauluskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Hansbekedorp 15 (Deinze)
De oorspronkelijke kerk werd in 1789-93 geheel heropgebouwd naar ontwerp van architect Frans Drieghe. Sacristieƫn en koor gebouwd in 1872 naar ontwerp van J.B. Boterdaele. Na de vernieling van 1918 werd de toren heropgebouwd en de gevelopstanden aangepast en verfraaid in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar ontwerp van Valentin Vaerwyck in 1922-23.