Burgerhuis met trapgevel

Beschermd monument van 08-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Cataloniëstraat
Locatie Cataloniëstraat 3 (Gent)
Alternatieve naam Chez Jean

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1135.1
  • 4.01/44021/353.1
  • OO001444

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis met trapgevel

Cataloniëstraat 3, Gent (Oost-Vlaanderen)

Burgerhuis met trapgevel (zes trappen en topstuk) met drie bouwlagen van drie traveeën onder zadeldak (pannen), uit de tweede helft van de 17de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het burgerhuis met trapgevel, op het moment van bescherming genaamd Chez Jean.

Het beschermingsdossier motiveert de architectuurhistorische waarde van het gebouw als volgt: als topgevel in traditionele zandsteen- en baksteenbouw uit de tweede helft van de 17de eeuw met sporen van kruiskozijnen in de geveltop en een zandstenen reliëf, voorstellend de Heilige Catharina, omringd door krullend rankwerk en engelenkopjes.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000659, Het pand Chez Jean, (S.N., 1981).

Waarden

Het pand Chez Jean is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.