Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Jan-Onthoofding

Beschermd monument van 21-09-1962 tot heden
ID: 10541   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10541

Besluiten

Parochiekerk Sint-Jans-Onthoofding
definitieve beschermingsbesluiten: 21-09-1962  ID: 483

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Jan-Onthoofding is beschermd als monument.Waarden

De kerk Sint-Jans-Onthoofding is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Jan-Onthoofding

Dorp zonder nummer (Wichelen)
Parochiekerk met omringend kerkhof ingeplant naast de rechter Schelde-oever en aan de noordwestzijde van het grote dorpsplein, tevens marktplein van Schellebelle, dat doorsneden wordt door de oude wegverbinding Wetteren-Dendermonde.