Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Jan-Onthoofding

Beschermd monument van 21-09-1962 tot heden

ID: 10541   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10541

Besluiten

Parochiekerk Sint-Jans-Onthoofding
definitieve beschermingsbesluiten: 21-09-1962  ID: 483

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Jan-Onthoofding is beschermd als monument.Waarden

De kerk Sint-Jans-Onthoofding is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Jan-Onthoofding

Dorp zonder nummer (Wichelen)
Driebeukige hallenkerk met vierkante gotische westtoren, noordelijke zijbeuk van vijf traveeën, zuidelijke zijbeuk van drie traveeën, ten zuiden uitspringend transept, koor van één travee met driezijdige afsluiting, geflankeerd door sacristie en berging. Huidig kerkgebouw dateert uit diverse perioden en gaat terug op een kleinere en wellicht aanvankelijk eenbeukige kerk waarvan de basisstructuur zou opklimmen tot de 14de eeuw of 15de eeuw.