Beschermd monument

Elektrische torenkraan Boelwerf

Beschermd monument van tot heden

ID
10542
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10542

Besluiten

Elektrische torenkraan
definitieve beschermingsbesluiten: 22-06-2004  ID: 4301

Beschrijving

De elektrische torenkraan geconstrueerd in 1957 uit een vakwerkconstructie van de voormalige scheepswerf Boel te Temse, is beschermd als monument.Waarden

De elektrische torenkraan van de voormalige scheepswerf Boel, inclusief alle toebehoren, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

in casu maatschappelijke waarde: als laatste resterende materiële getuige van een bekende en in 1996 stilgevallen scheepswerf die reeds in 1829 werd opgericht, die uitgroeide tot een industrieel, sociaal en economisch belangrijk bedrijf en als dusdanig in het collectief geheugen van een gemeenschap is opgeslagen.

industrieel-archeologische waarde

Als typevoorbeeld van een elektrische torenkraan geconstrueerd in 1957 en die zowel uit een vakwerkconstructie als uit een gelaste staalconstructie (het portaal en de koning) bestaat. Tevens is het een voorbeeld van een type torenkraan dat op grote scheepswerven courant gebruikt werd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Elektrische torenkraan Boelwerf

Philippe Saveryslaan zonder nummer (Temse)
Betreft een typevoorbeeld van een elektrische torenkraan geconstrueerd in 1957 en die zowel uit een vakwerkconstructie als uit een gelaste staalconstructie bestaat. Het gaat om de laatste resterende materiële getuige van een bekende en in 1996 stilgevallen scheepswerf die reeds in 1829 werd opgericht.