Elektronische torenkraan Boelwerf

Beschermd monument van 22-06-2004 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Temse
Deelgemeente Temse
Straat Philippe Saveryslaan
Locatie Philippe Saveryslaan zonder nummer (Temse)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/46025/112.1
  • OO003146

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Elektronische torenkraan Boelwerf

Philippe Saveryslaan zonder nummer, Temse (Oost-Vlaanderen)

Betreft een typevoorbeeld van een elektrische torenkraan geconstrueerd in 1957 en die zowel uit een vakwerkconstructie als uit een gelaste staalconstructie (het portaal en de koning) bestaat. Tenslotte gaat het om de laatste resterende materiële getuige van een bekende en in 1996 stilgevallen scheepswerf die reeds in 1829 werd opgericht.

Beknopte karakterisering

Typologiehavenkranen
Dateringna WO II

Beschrijving

De elektrische torenkraan geconstrueerd in 1957 uit een vakwerkconstructie van de voormalige scheepswerf Boel te Temse, is beschermd als monument.

Waarden

De elektrische torenkraan van de voormalige scheepswerf Boel, inclusief alle toebehoren, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als typevoorbeeld van een elektrische torenkraan geconstrueerd in 1957 en die zowel uit een vakwerkconstructie als uit een gelaste staalconstructie (het portaal en de koning) bestaat. Tevens is het een voorbeeld van een type torenkraan dat op grote scheepswerven courant gebruikt werd.

sociaal-culturele waarde

in casu maatschappelijke waarde: als laatste resterende materiële getuige van een bekende en in 1996 stilgevallen scheepswerf die reeds in 1829 werd opgericht, die uitgroeide tot een industrieel, sociaal en economisch belangrijk bedrijf en als dusdanig in het collectief geheugen van een gemeenschap is opgeslagen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.