Beschermd monument

Elektronische torenkraan Boelwerf

Beschermd monument van 22-06-2004 tot heden
ID: 10542   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10542

Besluiten

Elektrische torenkraan
definitieve beschermingsbesluiten: 22-06-2004  ID: 4301

Beschrijving

De elektrische torenkraan geconstrueerd in 1957 uit een vakwerkconstructie van de voormalige scheepswerf Boel te Temse, is beschermd als monument.Waarden

De elektrische torenkraan van de voormalige scheepswerf Boel, inclusief alle toebehoren, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als typevoorbeeld van een elektrische torenkraan geconstrueerd in 1957 en die zowel uit een vakwerkconstructie als uit een gelaste staalconstructie (het portaal en de koning) bestaat. Tevens is het een voorbeeld van een type torenkraan dat op grote scheepswerven courant gebruikt werd.

sociaal-culturele waarde

in casu maatschappelijke waarde: als laatste resterende materiƫle getuige van een bekende en in 1996 stilgevallen scheepswerf die reeds in 1829 werd opgericht, die uitgroeide tot een industrieel, sociaal en economisch belangrijk bedrijf en als dusdanig in het collectief geheugen van een gemeenschap is opgeslagen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Elektronische torenkraan Boelwerf

Philippe Saveryslaan zonder nummer (Temse)
Betreft een typevoorbeeld van een elektrische torenkraan geconstrueerd in 1957 en die zowel uit een vakwerkconstructie als uit een gelaste staalconstructie (het portaal en de koning) bestaat. Tenslotte gaat het om de laatste resterende materiƫle getuige van een bekende en in 1996 stilgevallen scheepswerf die reeds in 1829 werd opgericht.