Beschermd monument

Café Onder de toren

Beschermd monument van 01-10-1981 tot heden
ID: 10543   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10543

Beschrijving

Café Onder de toren is beschermd als monument. Het gebouw fungeerde reeds in de 18de eeuw als herberg en werd circa 1774 als 'wethuys' herbestemd. Het gebouw verloor haar functie als gemeentehuis in 1958-1959.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architecturale waarde van café Onder de toren als volgt werd gemotiveerd: "Als gebouw met 18de-eeuwse kern, in de 19de eeuw grotendeels herbouwd met hergebruik van oude elementen in de middelgevel."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000669, Nevele (Hansbeke) dorpskom en 18 monumenten, advies KCML (1981).

Waarden

Het voormalige gemeentehuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Café Onder de toren

Hansbekedorp 24 (Deinze)
Reeds vermeld als herberg in 1648; in 1779 zogenaamd "De Croone" en daarvoor zogenaamd "Den Engel". Zou circa 1774 tot "wethuijs" gemaakt zijn. Gemeentehuis en gelijknamige herberg van circa 1880 (?) tot 1958-59.