Barok hoekhuis

Beschermd monument van 08-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Gewad
Locatie Gewad 33 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1384.1
  • 4.01/44021/354.1
  • OO001445

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Barok hoekhuis

Gewad 33, Gent (Oost-Vlaanderen)

Barok hoekhuis, diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak (Vlaamse pannen), met schuin ingeplante zijgevel van twee traveeën, volgens archiefstukken opgetrokken in 1704. Verankerde en bepleisterde baksteenbouw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het barokke hoekhuis aan Gewad.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming van het pand Gewad 33 als volgt:
omwille van de architectuurhistorische waarde als woning uit het begin van de 18de eeuw, gebouwd in een overgangsstijl van traditionele bak- en zandsteenbouw en barokke vormgeving in de details (bijvoorbeeld voluten, fronton).
omwille van de artistieke waarde door het stadsbeeldbepalend belang van het perspectief vanuit Gewad, Abrahamstraat, Prinsenhof en Braderijstraat.
omwille van de lokale historische waarde als woning gebouwd in 1704 door Theodor Ignace vander Meersche, heer van Ten Hooghe.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DO000661, Monumenten, advies KCML (1985).

Waarden

Het pand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

artistieke waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.