Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dries met drinkpoel

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-09-1996 tot heden
ID: 10547   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10547

Besluiten

Hoeve Blondeel met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 13-09-1996  ID: 3090

Beschrijving

De dries met drinkpoel, gelegen aan de straten Hulst en Mosstraat, is beschermd als dorpsgezicht. De hoeve Blondeel, in hetzelfde besluit beschermd als monument, is mee opgenomen in de afbakening van het dorpsgezicht.Waarden

Hulst is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als enige goed bewaarde oude landelijke bewoning rond de dries, opklimmend tot de 17de eeuw, in zijn huidige vorm nog daterend van 1786 met behouden interieur met oude balklagen met zware versierde moerbalken, 18de-eeuwse paneeldeuren en een stucplafond en schouwboezem, versierd met geprofileerde lijsten en een guirlande.

wetenschappelijke waarde

als vrij goed bewaard restant van gemene weidegrond met behouden drinkpoel en omzomende landelijke bebouwing, vermeld sinds de 17de eeuw, mogelijks teruggaand tot een middeleeuwse dries, en die sinds het einde van de 18de eeuw weinig gewijzigd werd.
Als directe, onmiddellijk met het monument verbonden visuele omgeving van de hoeve Blondeel, die door haar beeldbepalend karakter de intrinsieke waarde van het monument tot zijn recht doet komen dan wel door haar fysieke eigenschappen de instandhouding en het onderhoud van het monument kan waarborgen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Dries met drinkpoel

Hulst zonder nummer (Wichelen)
De dries is een grasland volledig omsloten door een weg. Aan de zuidzijde komen een aantal geknotte linden voor terwijl aan de noordzijde een aantal knotwilgen staan.

Is de omvattende bescherming van

Hoeve

Hulst 27 (Wichelen)
Hoevetje met L-vormige aanleg, ten noorden van de Dries. Boerenhuis met oudere kern minstens opklimmend tot begin 19de eeuw, volgens het kadasterarchief in 1910 iets vergroot tot zijn huidig voorkomen.


Hoeve Blondeel

Hulst 48 (Wichelen)
Voormalige hoeve, ingeplant ten oosten van de Dries, met als monument beschermd boerenhuis bij ministerieel besluit van 13.09.1996. Voormalige hoeve, ingeplant ten oosten van de Dries.