Beschermd monument

Hoeve

Beschermd monument van 01-10-1981 tot heden
ID: 10550   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10550

Beschrijving

De hoeve is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architecturale waarde van de hoeve als volgt werd gemotiveerd: "Als 18de-eeuwse eenlaagse dorpswoning, in de 19de eeuw aangepast, met oculus boven de deur, oude zijpuntgevel met vlechtingen en zandstenen hoekketting."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000669, Nevele (Hansbeke) dorpskom en 18 monumenten, advies KCML (1981).


Waarden

De woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve

Hansbekedorp 43 (Deinze)
Hoeve uit derde kwart 18de eeuw, rechts ijzeren hek met toegang tot het achter liggende erf. Eertijds gelegen naast de in 1924 gesloopte houten staakmolen en rosmolen.