Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa van 1971

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
105543
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105543

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hedendaagse villa, 1971, naar ontwerp van architect G. Janssens. Vrij hybride compositie met balk- en cilindervormige volumes van witgeschilderde baksteen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa van 1971

Hei-ende 48 (Beerse)
Hedendaagse villa, 1971, naar ontwerp van architect G. Janssens. Vrij hybride compositie met balk- en cilindervormige volumes van witgeschilderde baksteen.