Beschermd monument

Architectenwoning Jan-Albert De Bondt

Beschermd monument van 25-04-2006 tot heden

ID
10555
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10555

Besluiten

Interbellumwoningen en kerk in het Miljoenenkwartier
definitieve beschermingsbesluiten: 25-04-2006  ID: 4470

Beschrijving

De architectenwoning van Jean-Albert De Bondt met tuin is beschermd als monument.Waarden

De villa Jean-Albert De Bondt is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Alle panden, gebouwd tussen 1926 en 1940, zijn representatief voor de sociale segregatie die zich inzette in de 19de eeuwen voortduurde in de 20ste eeuw. Het zuiden van de stad Gent wordt een prestigieus en residentieel gebied. De verkaveling van de gronden in 1926 resulteerde in grote kavels en strenge bouweisen waardoor op de meest prestigieuze percelen van de wijk, namelijk aan het Paul de Smet de Naeyerplein, aan de Congreslaan, de Krijgslaan en de Onafhankelijkheidslaan, de voornaamste beroepscategorieën waaronder industriëlen en groothandelaars zich vestigden.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De panden zijn op architecturaal vlak eveneens representatief daar ze de verschillende kunststijlen uit het interbellum vertegenwoordigen, zoals die pasten binnen de smaak van de maatschappelijke elite in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw (traditionele architectuur waaronder cottagestijI en Style Hoge, art deco, modernisme waaronder invloed van Le Corbusier, Amsterdamse School, Dudok).
De percelen worden in hun geheel beschermd, inclusief de tuin zone en het afsluithek.

Woonhuis en atelier van J.-A. De Bondt uit 1929 en representatief voor zijn architectuur - met invloeden van de Amsterdamse school en architect Dudok - uit die periode. De rijke interieurs werden ingericht door de ateliers De Coene (Kortrijk), René Billiet (Gent) en Th. Mees en zoon (Gent) en zijn allen representatief voor de interieurdecoratie circa 1930.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De panden zijn op architecturaal vlak eveneens representatief daar ze de verschillende kunststijlen uit het interbellum vertegenwoordigen, zoals die pasten binnen de smaak van de maatschappelijke elite in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw (traditionele architectuur waaronder cottagestijI en Style Hoge, art deco, modernisme waaronder invloed van Le Corbusier, Amsterdamse School, Dudok).
De percelen worden in hun geheel beschermd, inclusief de tuin zone en het afsluithek.

Woonhuis en atelier van J.-A. De Bondt uit 1929 en representatief voor zijn architectuur - met invloeden van de Amsterdamse school en architect Dudok - uit die periode. De rijke interieurs werden ingericht door de ateliers De Coene (Kortrijk), René Billiet (Gent) en Th. Mees en zoon (Gent) en zijn allen representatief voor de interieurdecoratie circa 1930.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Architectenwoning Jan-Albert De Bondt

Krijgslaan 124 (Gent)
Voormalig woonhuis en atelier van architect J.A. De Bondt, volgens bouwaanvraag daterend van 1929. Ruime alleenstaande villa op de hoek met de Vaderlandstraat met omringende tuin afgesloten door een laag bakstenen muurtje (decoratief verband) met begroeide ijzeren hekken.