Beschermd monument

Dorpswoningen

Beschermd monument van 01-10-1981 tot heden
ID: 10556   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10556

Beschrijving

De dorpswoningen zijn beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architecturale waarde van de dorpswoningen als volgt werd gemotiveerd: "Als voorbeeld van typische eenlaagse dorpswoningen, dubbelwoonst uit de 18de eeuw met houten kruiskozijnen in de ramen, met aan straatzijde gemeenschappelijk erf, begrensd door 18de-eeuwse dubbelwoonst aan Begijnhoflaan en Dorpstraat [Hansbekedorp] aan de twee andere zijden."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000669, Nevele (Hansbeke) dorpskom en 18 monumenten, advies KCML (1981).


Waarden

De woningen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpswoningen

Hansbekedorp 64, 66 (Deinze)
Twee aaneengebouwde huisjes vermoedelijk uit eerste helft 19de eeuw gelegen achterin een met gras begroeid erf.