Dorpswoningen

Beschermd monument van 01-10-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Nevele
Deelgemeente Hansbeke
Straat Hansbekedorp
Locatie Hansbekedorp 64, Hansbekedorp 66 (Nevele)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44049/114.1
  • OO001181

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Dorpswoningen

Hansbekedorp 64-66, Nevele (Oost-Vlaanderen)

Twee aaneengebouwde huisjes vermoedelijk uit eerste helft 19de eeuw gelegen achterin een met gras begroeid erf.

Beknopte karakterisering

Typologiedorpswoningen

Beschrijving

De dorpswoningen zijn beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architecturale waarde van de dorpswoningen als volgt werd gemotiveerd: "Als voorbeeld van typische eenlaagse dorpswoningen, dubbelwoonst uit de 18de eeuw met houten kruiskozijnen in de ramen, met aan straatzijde gemeenschappelijk erf, begrensd door 18de-eeuwse dubbelwoonst aan Begijnhoflaan en Dorpstraat [Hansbekedorp] aan de twee andere zijden."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000669, Nevele (Hansbeke) dorpskom en 18 monumenten, advies KCML (1981).

Waarden

De woningen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.