Beschermd monument

Boerenarbeiderswoningen

Beschermd monument van 01-10-1981 tot heden
ID: 10560   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10560

Beschrijving

De boerenarbeiderswoningen zijn beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architecturale waarde van de boerenarbeiderswoningen als volgt werd gemotiveerd: "Als voorbeeld van twee aaneengeschakelde dubbelhuisjes uit de 18de eeuw met beluikte vensters en kozijnen met originele roedenverdeling."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000669, Nevele (Hansbeke) dorpskom en 18 monumenten, advies KCML (1981).


Waarden

De woningen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Boerenarbeiderswoningen

Hansbekedorp 90, 91 (Deinze)
Twee aaneengebouwde boerenarbeidershuisjes gelegen op de hoek van de straat. Thans gecementeerde lijstgevel (naar zuidwesten) van vier en drie traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat), daterend uit eind 18de eeuw.