Beschermd monument

Hoeve Goed 't Exaarde

Beschermd monument van 01-10-1981 tot heden
ID: 10561   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10561

Beschrijving

De hoeve Goed 't Exaarde is beschermd als monument. De bescherming omvat het woonhuis en alle bijgebouwen op de site, zoals onder andere de schuur, de stallen en het bakhuisje.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architecturale waarde van de hoeve Goed 't Exaarde als volgt werd gemotiveerd: "Als voorbeeld van een omwalde hoeve met open opstelling der gebouwen die, in kern 18de-eeuws, in de 19de eeuw werden verbouwd."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000669, Nevele (Hansbeke) dorpskom en 18 monumenten, advies KCML (1981).

Waarden

De woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Goed 't Exaarde

Vaartstraat 1 (Deinze)
Zogenaamd "Goed 't Exaarde" of "Neerhof van het kasteel", op een figuratieve kaart van 1772 zogenaamd "casteel goet van den heere van Hansbeke". Thans nog gedeeltelijk rechthoekig omgrachte hoeve met losse bestanddelen. Zeer oude geschiedenis. Naar verluidt gebouwd op de grondvesten van het oude kasteel van Hansbeke.