Beschermd monument

Herberg 't Oude Gemeentehuis

Beschermd monument van tot heden

ID
10563
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10563

Beschrijving

De herberg 't Oude Gemeentehuis, op het moment van bescherming herbestemd als woning, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architecturale waarde van de herberg 't Oude Gemeentehuis als volgt werd gemotiveerd: "Als 18de-eeuwse herberg, eenlaags, met deur met houten kalf en bovenlicht met smeedijzeren vulling, met vlak omlijste vensters voorzien van kozijnen en roedenverdeling."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000669, Nevele (Hansbeke) dorpskom en 18 monumenten, advies KCML (1981).


Waarden

De woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herberg 't Oude Gemeentehuis

Vaartstraat 2 (Deinze)
Herberg met bakstenen gevel op gepikte plint van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak; te dateren tweede helft 18de eeuw.