Vastgesteld bouwkundig erfgoed

School, deel Heilig Hart van Maria-instituut

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 105652   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105652

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Scholencomplex, deel uitmakend van het Heilig Hart van Maria-instituut. Hoekhuis met bakstenen lijstgevel van twee bouwlagen onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

School, deel Heilig Hart van Maria-instituut

Markt 23 (Berlaar)
Scholencomplex, deel uitmakend van het Heilig Hart van Maria-instituut. Hoekhuis met bakstenen lijstgevel van twee bouwlagen onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.