Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument Berlaar

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 105663   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105663

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Arduinen gedenksteen met bronzen beeld en reliëf, ter nagedachtenis van de gesneuvelden.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument Berlaar

Markt zonder nummer (Berlaar)
Arduinen gedenksteen met bronzen beeld en reliëf, ter nagedachtenis van de gesneuvelden.