Beschermd monument

Boerenwoning

Beschermd monument van 01-10-1981 tot heden

ID: 10568   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10568

Beschrijving

De boerenwoning is beschermd als monument. Op het moment van de bescherming was het pand herbestemd als bergplaats.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architecturale waarde van de boerenwoning als volgt werd gemotiveerd: "Als bakstenen hoeve uit de vroege 18de eeuw met gedeeltelijk bewaarde datum in de zijgevel, met korfbogige deurtjes en vensters met houten kruiskozijnen en blinden boven de hoofdtoegang een bakstenen dakkapel, met een aangebouwde woning uit de 19de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000669, Nevele (Hansbeke) dorpskom en 18 monumenten, advies KCML (1981).


Waarden

De bergplaats is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Boerenwoning

Begijnhoflaan 4 (Deinze)
Brede, naar zuiden georiënteerde gevel van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen), naar verluidt jaartal 1710 in moerbalk en 1726 in linker zijgevel.