Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
105691
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105691

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eertijds naar verluidt achterin gelegen hoeve met losstaande bestanddelen gegroeid uit bijgebouwen van nummer 335; heden verbouwd tot twee kleinere hoeven.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Smidstraat 331-333 (Berlaar)
Eertijds naar verluidt achterin gelegen hoeve met losstaande bestanddelen gegroeid uit bijgebouwen van nummer 335; heden verbouwd tot twee kleinere hoeven.