Beschermd monument

Hoeve Hof te Rasbeek en omgeving

Beschermd monument van 24-01-2013 tot heden

ID: 1057   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1057

Besluiten

Hoeve Hof te Rasbeek
definitieve beschermingsbesluiten: 24-01-2013  ID: 5097

Beschrijving

De hoeve Hof te Rasbeek is samen met haar onmiddellijke omgeving beschermd als monument.Waarden

Het hof te Rasbeek en onmiddellijke omgeving is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

volgens Verbesselt voormalig centrum van het sinds 1339 vermelde “ransebecke”, een van de oudste en belangrijkste wijken van Sint-Pieters-Kapelle terwijl een gerecupereerde 1615 gedateerde moerbalk met bekapte slof in de paardenstal een minstens tot het begin van de 17de eeuw opklimmende origine wijst.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: met haar tussen aandaken met vlechtingen, top- en schouderstukken gevatte volumes en een 1824 gedateerd woonhuis met zowel aan erf- als veldzijde grote rechthoekige, door blauwe hardsteen omlijste muuropeningen vormt het hof te Rasbeek, samengesteld uit een ruim boerenhuis, twee stalvleugels en een vijf traveeën tellende langsschuur met overwelfde aardappelkelder, een voor de regio uitzonderlijk homogene, laat-classicistisch geïnspireerde grote gesloten, bakstenen hoeve terwijl de karakteristieke, met houten staven beveiligde zolderkozijnen en de ruggelings geplaatste schouwen in gesinterde baksteen in het woonhuis alsook de beleemde troggewelfjes in de stallingen wijzen op een doorleven van een traditionele bouwwijze. De grote, ommuurde moestuin met een qua omvang en interne organisatie uniek te noemen bakhuis en de aansluitende weide/boomgaard resulteren in een opmerkelijke typologische gaafheid, bijkomend ondersteund door de vrijstaande inplanting te midden van het oorspronkelijke areaal.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gesloten hoeve

Rasbeekstraat 10 (Herne)
Mooi geheel bestaande uit gebouwen van baksteen onder pannen zadeldaken, gegroepeerd rondom een ruime binnenplaats en daterend uit het eerste kwart van de 19de eeuw.