Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
105704
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105704

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Alleenstaande en onderkelderde burgerwoning met neo-Vlaamse renaissance-inslag, van circa 1908; voortuintje met ijzeren hek.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Stationsstraat 179 (Berlaar)
Alleenstaande en onderkelderde burgerwoning met neo-Vlaamse renaissance-inslag, van circa 1908; voortuintje met ijzeren hek.