Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Boterhoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
105708
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105708

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Oorspronkelijk omgrachte hoeve met losstaande bestanddelen, in kern opklimmend tot de 18de eeuw. Aan de straat omhaagd terrein met grotendeels bewaarde omgrachting.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Boterhoeve

Steenbeek 7 (Berlaar)
Oorspronkelijk omgrachte hoeve met losstaande bestanddelen, in kern opklimmend tot de 18de eeuw. Aan de straat omhaagd terrein met grotendeels bewaarde omgrachting.