Beschermd monument

Huis Govaert

Beschermd monument van tot heden

ID
10571
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10571

Besluiten

Woning Verschelden, woning Govaert en Villa Dora
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-2004  ID: 4244

Beschrijving

Huis Govaert is beschermd als monument.

Waarden

Huis Govaert is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt wordt door het uitzonderlijk karakter van volgende intrinsieke waarden gemotiveerd: De selectie biedt een verantwoorde staalkaart van enkele typologisch verschillende woningmodellen die een kwaliteitsvolle en representatieve uiting zijn van burgerlijke eclectische architectuur. Zij hebben tevens betrekking op de gaafst geconserveerde heren- en burgerhuizen binnen het oostelijke deel van de provincie Oost-Vlaanderen die op grond van toeschrijving of als bekend ontwerp aan het architecturaal oeuvre van bouwmeester Theophiel-Alexander Présiaux gerelateerd werden. De geselecteerde huizen illustreren een vorm van exclusieve woningbouw typerend voor eind 19de - begin 20ste eeuw en/of behoren binnen de landelijke woonkernen en de kleinere provinciale centra tot de meest opvallende huizen van hun tijd. De geselecteerde huizen getuigen architecturaal van een specifieke tijdsgeest en wooncultuur waarbij de eclectische vormentaal met divers materiaalgebruik, weelderige ornamentiek en doorgedreven detailafwerking bij uitstek aan de bouwheren toeliet hun welstand te etaleren en/of maatschappelijke status te affirmeren als burger met aanzien binnen de toenmalige dorpsgemeenschap. De jongste huizen zijn exemplarisch voor de zeer persoonlijke eclectische bouwstijl die bouwmeester Présiaux in zijn laat oeuvre ontwikkelde met een goed herkenbare eigenzinnige vormentaal en specifiek kleurgebruik. In stedenbouwkundige context gezien accentueren de geselecteerde huizen door hun opvallend voorkomen een specifieke locatie: zij zijn bijgevolg ook betekenisvol voor de historisch gegroeide ruimtelijke structuur of verlenen een extra accent aan de omgevende ruimte; tot op heden vervullen ze er een belangrijke functie als referentiepunt of herkenningsteken binnen de omgeving.

historische, in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische, en sociaal-culturele waarde: Als hoekhuis gebouwd in 1911-1912 in opdracht van onderwijzer Ph. Govaert naar ontwerp van bouwmeester Th. Présiaux. Het zeer specifiek voorkomen met een uitzonderlijke authenticiteit van dit burgerhuis wordt voornamelijk bepaald door de twee gaaf bewaarde zichtgevels uitgewerkt in verschillend gekleurde baksteen en met een detaillering representatief voor de typerende eclectische bouwstijl van bouwmeester Th. Présiaux. Ook de erker met bekroning op de afgeschuinde hoektravee is een extra accentuerend element. De oorspronkelijke binnenindeling met onder meer een enfilade van benedenkamers en authentieke interieurelementen zoals het tegeltapijt in de trapgang, de binnendeuren, de marmeren bekleding van de vele schouwmantels, illustreren een burgerlijke woonstijl in overeenstemming met de status van de bouwheer. Door haar opvallend en dominant karakter aan de steenweg Wetteren-Dendermonde verkreeg het huis ruimtelijk een betekenis als herkenningsteken binnen het tot een straatdorp geëvolueerde beeld voor de in de loop van de tweede helft van de 19de eeuw nieuw gecreëerde dorpskern.Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis Govaert

Margote 64 (Wichelen)
Eclectisch hoekhuis gebouwd door architect Theophiel Alexander Présiaux in 1911-1912 in opdracht van en voor Philemon Govaert als aanvankelijke onderwijzerswoning. Kleurrijk bakstenen half vrijstaand hoekgebouw opgevat als een diep enkelhuis met evenwaardig uitgewerkte lange en korte zijgevel.