Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Domein Spokenhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 105732   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105732

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Op hoek met Spokenhofstraat gelegen woning in traditionele bak- en zandsteenstijl , uit het eerste kwart van de 17de eeuw. Inplanting binnen rechthoekig omgracht en omhaagd domein.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Domein Spokenhof

Borsbeeksesteenweg 102 (Boechout)
Op hoek met Spokenhofstraat gelegen woning in traditionele bak- en zandsteenstijl , uit het eerste kwart van de 17de eeuw. Inplanting binnen rechthoekig omgracht en omhaagd domein.