Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve De Cuytsheyde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 105739   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105739

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, op enige afstand van de straat gelegen. Bestaande uit vroeger woonstalhuis, langsschuur en recent tot woning omgevormde stalling.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve De Cuytsheyde

Boshoek 276 (Boechout)
Hoeve met losstaande bestanddelen, op enige afstand van de straat gelegen. Bestaande uit vroeger woonstalhuis, langsschuur en recent tot woning omgevormde stalling.