Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
105746
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105746

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, uit het vierde kwart van de 19de eeuw met grasveld aan westzijde en geplaveid erf. Woonstalhuis, kleine stalling en bakhuis.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Broederlozestraat 80 (Boechout)
Hoeve met losstaande bestanddelen, uit het vierde kwart van de 19de eeuw met grasveld aan westzijde en geplaveid erf. Woonstalhuis, kleine stalling en bakhuis.