Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Schaliehoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
105760
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105760

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Voorheen hoeve met losstaande bestanddelen, gelegen tegen de Provinciesteenweg, heden alleen gebruikt als woning. Woonstalhuis met kern uit de 18de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Schaliehoeve

Heerbaan 19 (Boechout)
Voorheen hoeve met losstaande bestanddelen, gelegen tegen de Provinciesteenweg, heden alleen gebruikt als woning. Woonstalhuis met kern uit de 18de eeuw.