Beschermd monument

Dorpswoning

Beschermd monument van 01-10-1981 tot heden
ID: 10577   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10577

Beschrijving

Het hoekhuis is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de architecturale waarde van het hoekhuis als volgt: als dubbelwoonst uit het laatste kwart van de 19de eeuw, onder zadeldak, met symmetrische gevel met centraal gekoppelde rondboogdeurtjes die met een oculus in een rondbogige beeldnis zijn gevat.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO000669, Hansbeke: dorpskom en monumenten (S.N., 1981).

Waarden

De woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpswoning

Kerkakkerstraat 17 (Deinze)
Hoekhuis (vroeger tweegezinswoning ?) uit vierde kwart 19de eeuw; drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen).