Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieter

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID: 1058   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1058

Besluiten

Gebouwen en kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 27

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Pieter is beschermd als monument.Waarden

De parochiekerk Sint-Pieter is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter met kerkhof

Kerkstraat_02 zonder nummer (Dilbeek)
Georiƫnteerde gotische kerk met een basilicale aanleg, in de kern opklimmend tot de 13de eeuw, met aanpassingen uit verschillende periodes en restauraties tijdens de 19de en begin 20ste eeuw en met ommuurd kerkhof.