Parochiekerk Sint-Pieter

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Dilbeek
Deelgemeente Itterbeek
Straat Kerkstraat_02
Locatie Kerkstraat_02 45 (Dilbeek)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23016/117.1
  • OB000224

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter met kerkhof

Kerkstraat_02 zonder nummer, Dilbeek (Vlaams-Brabant)

Georiënteerde gotische kerk met een basilicale aanleg, in de kern opklimmend tot de 13de eeuw, met aanpassingen uit verschillende periodes en restauraties tijdens de 19de en begin 20ste eeuw en met ommuurd kerkhof.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Pieter is beschermd als monument.

Waarden

De parochiekerk Sint-Pieter is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.